Convocatòries Assemblees

Convocatòries Assemblees

 •  ÍNDEX DE CATEGORIES DISPONIBLES

 •      ► CONVOCATÒRIES D´ASSEMBLEES  EN CURS I ACORDS I RESOLUCIONS DE LES ASSEMBLEES REALITZADES 

 •     • ASSEMBLEA ORDINÀRIA DESEMBRE 2019   

  Benvolguts/es companys/es,

  Per la present us convoquem a l'Assemblea General Ordinària del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya que tindrà lloc :

              Dia:     20 de desembre de 2019

              Hora:   19,00 h. en primera convocatòria

                          19’30 h. en segona convocatòria.

              Lloc:   seu col·legial (Carrer de València, 494-498, bxos)

              Ordre del dia:

                       1.  Informe de Gestió

                       2.  Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2020

                       3.  Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2020

                       4.  Torn obert de paraula.


   Pla d'activitats aprovat        Pressupost 2020 aprovat

       • ASSEMBLEA ORDINÀRIA MARÇ 2019

  Benvolguts companys,

  Per la present el/la convoquem a l'Assemblea General Ordinària del Col•legi Oficial de Podòlegs de Catalunya que tindrà lloc:
  Dia: 15 de març de 2019.
  Hora:
  19:00h en primera convocatòria
  19:30h en segona convocatòria

  Lloc: seu col·legial, C/ València 494-498, Baixos - 08013 Barcelona.
           Amb el següent Ordre del dia:

  1. Informe de Gestió, lectura i aprovació si s'escau
  Accions realitzades.
  Querelles i Litigis.
  Llei de Transparència, Pla de Compliment.

  2. Informe Anual de gestió Econòmic, lectura i aprovació si s'escau
  Balanç de Situació a 31-12-2018.
  Compte de Resultats a 31-12-2018.
  Despeses de Personal i Junta de Govern.

  Informe Auditories. Comptes Anuals.

  3. Memòria d'Activitats de l'any 2018, lectura i aprovació si s'escau.

  4. Torn obert de paraula.

  Memòria anual 2018 i acords Assemblea

          • ASSEMBLEA ORDINÀRIA DESEMBRE 2018  

              Dia:     14 de desembre de 2018
              Hora:   19,00 h. en primera convocatòria
                          19’30 h. en segona convocatòria.
              Lloc:   seu col·legial (València, 494-498, bxos)
              Ordre del dia:
                       1.  Informe de Presidència.
                       2.  Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2019
                       3.  Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2019

                       4.  Torn obert de paraula.

                       Pla d'activitats aprovat      Pressupost 2019 aprovat

         • ASSEMBLEA ORDINÀRIA ABRIL 2018 

           Dia: 13 d’abril de 2018
           Hora: 19,30 h. en primera convocatòria
           20’00 h. en segona convocatòria.
          Lloc: seu col·legial (València, 494-498, baixos)
          Ordre del dia:
               1. Informe de Presidència.
               2. Lectura i aprovació de la Liquidació de Pressupostos de l’any 2017.
               3. Memòria d’activitats any 2017.
               4. Torn obert de paraula.

              Memòria anual 2017 i acords Assemblea   

          • ASSEMBLEA ORDINÀRIA DESEMBRE 2017  

              Dia:     15 de desembre de 2017
              Hora:   19,30 h. en primera convocatòria
                          20’00 h. en segona convocatòria.
              Lloc:   seu col·legial (València, 494-498, bxos)
              Ordre del dia:
                       1.  Informe de Presidència.
                       2.  Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2018
                       3.  Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2018

                       4.  Torn obert de paraula.

                 Pla d'activitats i pressupost aprovat

         •  ASSEMBLEA ORDINÀRIA MAIG 2017      

            Dia: 5 de Maig de 2017
             Hora: 19,30 h. en primera convocatòria
                        20’00 h. en segona convocatòria.
              Lloc: seu col•legial (València, 494-498, bxos)
              Ordre del dia:
                                       1. Informe de Presidència.
                                       2. Lectura i aprovació de la Liquidació de Pressupostos de l’any 2016.
                                       3.  Memoria d’activitats any 2016.

                                       4.  Torn obert de paraula.

               Memòria 2016 i acords assemblea


     •  ASSEMBLEA ORDINÀRIA DESEMBRE 2016         

  Per la present el/la convoquem a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper

              Dia:     16 de desembre de 2016

              Hora:   19,30 h. en primera convocatòria

                          20’00 h. en segona convocatòria.

              Lloc:    seu col·legial (València, 494-498, bxos)

              Ordre del dia:

  1.  Informe de Presidència.

  2.  Pla de desenvolupament professional continuat

  3.  Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2017

  4.  Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2017

  5.  Torn obert de paraula.

             

              Pla d' activitats i pressupost aprovat


             •  ASSEMBLEA ORDINÀRIA MARÇ 2016

             Ordre del dia:

             Dia: 18 de Març de 2016
             Hora: 19,30 h. en primera convocatòria
                        20’00 h. en segona convocatòria.
              Lloc: seu col•legial (València, 494-498, bxos)
              Ordre del dia:
                                       1. Informe de Presidència.
                                       2. Lectura i aprovació de la Liquidació de Pressupostos de l’any 2015.
                                       3.  Memoria d’activitats any 2015.

                                       4. Autorització, si s’escau, de l'inici de gestions encaminades a la venda del local social i, correlativament, la compra d'un altre                                        immoble adaptat a les necessitats actuals.

                                       5. Torn obert de paraula.

                                  Memòria 2015 i acords assemblea 

               • ASSEMBLEA ORDINÀRIA DESEMBRE 2015   

              Dia: 16 de desembre de 2015

              Hora:   19’30 h. en primera convocatòria

                           20’00 h. en segona convocatòria.
              Lloc:    seu col·legial (València, 494-498, bxos)
              Ordre del dia:
                         1-Informe de Presidència.
                         2-Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2016.
                         3-Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2016.

                         4-Precs i preguntes.

       

                        Pla d'activitats i pressupost aprovat

   

             ♦   Assemblea Ordinària Març de 2015 

                Dia: 10 de Març de 2015
                Hora: 19’30 h. en primera convocatòria
                20’00 h. en segona convocatòria.

                Lloc: seu col•legial (València, 494-498, bxos)

               Ordre del dia:

               1-Informe de Presidència.
               2-Liquidació i aprovació del tancament pressupostari de l’any 2014.
               3-Presentació i aprovació de la memòria anual de l’any 2014.
               4-Precs i preguntes.

               MEMÒRIA 2014 APROVADA

        ♦  Assemblea Ordinària Desembre de 2014

             Dia: 19 de desembre de 2014

              Hora:   20’00 h. en primera convocatòria

                           20’30 h. en segona convocatòria.
              Lloc:    seu col·legial (València, 494-498, bxos)
              Ordre del dia:
                         1-Informe de Presidència.
                         2-Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2015.
                         3-Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2015.
                         4-Precs i preguntes.
   
     

  Assemblea Ordinària Març de 2014

              Dia: 28 de Març de 2014

              Hora:   19’30 h. en primera convocatòria

                           20’00 h. en segona convocatòria.

   

              Lloc:    seu col·legial (València, 494-498, bxos)

   

              Ordre del dia:

   

                         1-Informe de Presidència.

                         2-Liquidació i aprovació del tancament pressupostari de l’any 2013.

                         3-Presentació i aprovació de la memòria anual de l’any 2013.

                         4-Precs i preguntes.

        MEMÒRIA 2013 APROVADA 

           Assemblea Ordinària Desembre de 2013

   

              Dia: 13 de desembre de 2013

              Hora:   20’00 h. en primera convocatòria

                           20’30 h. en segona convocatòria.

   

              Lloc:    seu col·legial (València, 494-498, bxos)

   

              Ordre del dia:

   

                         1-Informe de Presidència.

                         2-Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2014.

                         3-Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2014.

                         4-Precs i preguntes.

   

                ⇒PLA D'ACTIVITATS APROVAT              PRESSUPOST 2014  APROVAT

               Assemblea Ordinària Abril 2013

               Dia 10 de abril de 2013

               Hora: 19’30 h. en primera convocatòria
                          20’00 h. en segona convocatòria.

               Lloc: seu col·legial (València, 494-498, bxos)

               Ordre del dia:

               1-Informe de Presidència.
               2-Liquidació i aprovació del tancament pressupostari de l’any 2012.
               3-Presentació i aprovació de la Memòria anual de l'any 2012.
               4-Precs i preguntes.

   

               Aprovades la liquidació de pressupostos i la memòria 2012.

   

               Memòria 2012 aprovada    Tancament pressupostari i visites Catsalut 2012 aprovats

               Assemblea Ordinària Desembre 2012

            Dia: 14 de desembre de 2012 

              Hora:   20’00 h. en primera convocatòria

                         20’30 h. en segona convocatòria.

   

              Lloc:    seu col·legial (València, 494-498, bxos)

   

              Ordre del dia:

   

                         1-Informe de Presidència.

                         2-Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2013.

                         3-Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2013.

                         4-Precs i preguntes.

               ⇒MEMÒRIA ASSEMBLEA              PRESSUPOST 2013

   

                  ♦ Assemblea Ordinària Abril 2012

    

     Dia: 18 d’abril de 2012
     Hora: 20,00 h. en primera convocatòria      20’30 h. en segona convocatòria.
     Lloc: seu col•legial (València, 494-498, bxos)

     Ordre del dia:

      1. Informe de Presidència.
      2. Lectura i aprovació de la Liquidació de Pressupostos de l’any 2011.
      3. Memòria d’activitats any 2011
      4. Precs i preguntes.

   

     Aprovades la liquidació de pressupostos i la memòria 2011:

   

         MEMÒRIA 2011        TANCAMENT PRESSUPOSTARI 2011     VISITES CATSALUT 2011

                

                  Assemblea Extraordinària Desembre de 2011

   

   Amb la finalitat d´adaptar els Estatuts del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya, a la Llei Òmnibus d´obligat compliment per a tots els Col·legis professionals,es convoca l´Assemblea Extraordinària el dia 14 de desembrede 2011 a les 19:00 hores en 1ª convocatòria i a les 19:30 en 2ª convocatòria a la seu Col·legial, amb l´aprovació de les modificacions dels articles 70c, 70f, 70g, 71h i 76.9 dels nous Estatuts com a únic ordre del dia.

                   ♦ Assemblea Ordinària Desembre 2011

   

  L´Assemblea ordinària de l´any 2011 es realitzarà el dia 14 de desembre de 2011 a les 20:00 hores en 1ª convocatòria i a les 20:30 en 2ª convocatòria a la seu Col·legial,amb el següent ordre del dia:  

                1- Informe de Presidència.

                2- Presentació i aprovació dels pressupostos per l´any 2012.

                3- Presentació i aprovació del Pla d´activitats per l´any 2012.

                4- Precs i preguntes.

   

                ⇒ Memòria Assemblea

          ♦ Assemblea Ordinària Maig 2011

  L´Assemblea ordinària de l´any 2011 realitzada el dia 10 de maig de 2011 a les 19:30 hores en 1ª convocatòria i a les 20:00 en 2ª convocatòria a la seu Col·legial,amb el següent ordre del dia:
  1- Informe de Presidència.
  2- Presentació i aprovació del tancament pressupostari de l´any 2010.
  3- Presentació i aprovació de la Memòria Anual de l´any 2010.
  4- Precs i preguntes.

              ⇒ Memòria Anual 2010  Tancament pressupostari 2010 aprovat

           ♦ Assemblea Ordinària Desembre 2010

  L´Assemblea ordinària de l´any 2010 realitzada el dia 10 de desembre de 2010 a les 20:00 hores en 1ª convocatòria i a les 20:30 en 2ª convocatòria a la seu Col·legial,amb el següent ordre del dia:  

                1- Informe de Presidència.

                2- Presentació i aprovació dels pressupostos per l´any 2011.

               3- Presentació i aprovació del Pla d´activitats per l´any 2011.

               4- Precs i preguntes.

                ⇒ Memòria Assemblea

           ♦ Assemblea Extraordinària Novembre de 2010

  Amb la finalitat d´adaptar els Estatuts del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya, a la Llei Òmnibus d´obligat compliment per a tots els Col·legis professionals,es convoca l´Assemblea Extraordinària el dia 24 de novembre de 2010 a les 18:00 hores en 1ª convocatòria i a les 18:30 en 2ª convocatòria a la seu Col·legial, amb l´aprovació dels nous Estatuts com a únic ordre del dia.

               Estatuts vigents                 Articles modificats dels Estatuts 

               A l´Assemblea extraordinària van ser aprovats els nous estatuts per unanimitat.