Convocatòries Assemblees

Convocatòries Assemblees

 •  ÍNDEX DE CATEGORIES DISPONIBLES

 •      ► CONVOCATÒRIES D´ASSEMBLEES  EN CURS I ACORDS I RESOLUCIONS DE LES ASSEMBLEES REALITZADES 

• ASSEMBLEA ORDINÀRIA 26 DE JULIOL DE 2024

Dia:       26 de Juliol de 2024.

Hora:    18:00h en primera convocatòria.

              18:30h en segona convocatòria.

Lloc:      Seu Col·legial : C/ València 494-498, Baixos - 08013 Barcelona.

Amb el següent Ordre del dia:

1.       Informe de Gestió, lectura i aprovació si s'escau

·         Accions realitzades.

·         Querelles i Litigis.

2.       Informe Anual de gestió Econòmic, lectura i aprovació si s'escau

·         Balanç de Situació a 31-12-2023.

·         Compte de Resultats a 31-12-2023.

·         Despeses de Personal i Junta de Govern.

·         Informe Auditories. Comptes Anuals

3.    Memòria d'Activitats de l'any 2023, lectura i aprovació si s'escau.

4.       Torn obert de paraula

INFORME AUDITORIA 2023

ASSEMBLEA ORDINÀRIA 22 DE DESEMBRE DE 2023

Dia:    22 de desembre de 2023. Hora: 18:00h en primera convocatòria.            18:30h en segona convocatòria. Lloc:   Seu Col·legial : C/ València, 494-498, Baixos - 08013 Barcelona.
Amb el següent Ordre del dia: 1- Informe de Gestió. 2- Presentació i aprovació si s’escau dels Pressupostos per l’any 2024. 3- Presentació i aprovació si s’escau del Pla d’Activitats per l’any 2024. 4- Torn obert de paraula.
 
 

• ASSEMBLEA ORDINÀRIA 19 DE MAIG DE 2023

Dia:       19 de maig de 2023.

Hora:    18:00h en primera convocatòria.

 18:30h en segona convocatòria.

Lloc:      Seu Col·legial : C/ València 494-498, Baixos - 08013 Barcelona.

Amb el següent Ordre del dia:

1.       Informe de Gestió, lectura i aprovació si s'escau

·         Accions realitzades.

·         Querelles i Litigis.

2.       Informe Anual de gestió Econòmic, lectura i aprovació si s'escau

·         Balanç de Situació a 31-12-2022.

·         Compte de Resultats a 31-12-2022.

·         Despeses de Personal i Junta de Govern.

·         Informe Auditories. Comptes Anuals

3.    Memòria d'Activitats de l'any 2022, lectura i aprovació si s'escau.

4.       Torn obert de paraula

MEMÒRIA ANUAL I ACORDS ASSEMBLEA   INFORME AUDITORIA 2022

•  ASSEMBLEA ORDINÀRIA 23 DE DESEMBRE DE 2022

Dia: 23 de desembre de 2022.

Hora: 18:00h en primera convocatòria.

18:30h en segona convocatòria.

Lloc: seu col·legial :C/ València 494-498, Baixos - 08013 Barcelona.

Ordre del dia:

1- Informe de Gestió.

2- Actualització Codi Deontològic 2022, lectura i aprovació si s'escau.

3- Confirmació, si s'escau, de la reelecció de la Sra. Mª José Aldea Rodón i de la Sra. Marisa Adan Gómez-Torrente en els càrrecs de Vocals de l'actual Junta de Govern, de conformitat amb les previsions de l'article. 48.5 dels Estatuts Col·legials.

4-Presentació i aprovació si s’escau dels Pressupostos per l’any 2023.

5- Presentació i aprovació si s’escau del Pla d’Activitats per l’any 2023.

6- Torn obert de paraula.

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2023 I ACORDS APROVATS   PRESSUPOST 2023 APROVAT

•  ASSEMBLEA ORDINÀRIA 20 DE MAIG DE 2022

Dia:     20 de maig de 2022. 

Hora: 18:00h en primera convocatòria. 

          18:30h en segona convocatòria. 

Lloc:   seu col·legial :C/ València 494-498, Baixos - 08013 Barcelona. 

Ordre del dia

1.    Informe de Gestió, lectura i aprovació si s'escau 

 • Accions realitzades. 
 • Querelles i Litigis. 
 • Llei de Transparència, Actualització Pla de Compliment 2022 
2.    Informe Anual de gestió Econòmic, lectura i aprovació si s'escau 
 • Balanç de Situació a 31-12-2021. 
 • Compte de Resultats a 31-12-2021. 
 • Despeses de Personal i Junta de Govern. 
 • Informe Auditories. Comptes Anuals 
3.    Memòria d'Activitats de l'any 2021, lectura i aprovació si s'escau. 
4.    Actualització Codi Deontològic 2022, lectura i aprovació si s'escau  
5.    Torn obert de paraula 
 
 

•   ASSEMBLEA ORDINÀRIA 10 DE DESEMBRE DE 2021

Per la present el/la convoquem a l’Assemblea General Ordinària del Col·legi Oficial de

Podòlegs de Catalunya que tindrà lloc el:

Data: 10 de desembre de 2021

Hora: 18:00h en primera convocatòria

18:15h en segona convocatòria

Lloc: seu col·legial: C/ València 494-498, baixos – 08013-Barcelona

Us recordem la necessitat d’acudir amb mascareta i respectar les indicacions de

distanciament social.

Ordre del dia:

1. Informe de Gestió, lectura i aprovació si s’escau.

2. Presentació i aprovació se s’escau, dels Pressupostos per l’any 2022.

3. Presentació i aprovació se s’escau, del Pla d’Activitats per l’any 2022.

4. Torn obert de paraula

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2022 APROVADA      PRESSUPOST 2022 APROVAT

•   ASSEMBLEA ORDINÀRIA 9 D'ABRIL DE 2021

Per la present el/la convoquem a l'Assemblea General Ordinària del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya que tindrà lloc el:  
Dia:     9 d’abril de 2021.  
Hora: 17:00h en primera convocatòria. 
          17:15h en segona convocatòria. 
Lloc:   seu col·legial :C/ València 494-498, Baixos - 08013 Barcelona. 
"A l'objecte de poder preveure totes les mesures de seguretat establertes respecte al COVID-19, preguem ens confirmeu la vostra assistència, mitjançant l'enviament de correu electrònic a l'adreça podocat@podocat.cat amb una antel·lació mínima de 48 hores.   
Tanmateix s'informa que, als mateixos efectes, es farà un Registre de totes les persones assistents, on constaran identificades, que podrà ser facilitat a les autoritats, cas que fos necessari." 
Així mateix us recordem la necessitat d'acudir amb mascareta i respectar les indicacions de distanciament social."   

Ordre del dia
1.    Informe de Gestió, lectura i aprovació si s'escau 

 • Accions realitzades. 
 • Informació actual: Querelles i Litigis. 

2.    Informe Anual de gestió Econòmica, lectura i aprovació si s'escau 

 • Balanç de Situació a 31-12-2020. 
 • Compte de Resultats a 31-12-2020. 
 • Despeses de Personal i Junta de Govern. 
 • Informe Auditories. Comptes Anuals. 
3.    Memòria d'Activitats de l'any 2020, lectura i aprovació si s'escau. 
4.    Torn obert de paraula. 
 

MEMÒRIA ANUAL I ACORDS ASSEMBLEA       INFORME AUDITORIA 2020

 

•  ASSEMBLEA ORDINÀRIA DESEMBRE 2020

Per la present el/la convoquem a l'Assemblea General Ordinària del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya que tindrà lloc el:

Dia:     11 de desembre de 2020.

Hora: 17:00h en primera convocatòria. (Horari adaptat al toc de queda)

          17:15h en segona convocatòria.

Lloc:   Seu col·legial :C/ València 494-498, Baixos - 08013 Barcelona.

"A l'objecte de poder preveure totes les mesures de seguretat establertes respecte al COVID-19, preguem ens confirmeu la vostra assistència, mitjançant l'enviament de correu electrònic a l'adreça podocat@podocat.cat amb una antelació mínima de 48 hores.  

Tanmateix s'informa que, als mateixos efectes, es farà un Registre de totes les persones assistents, on constaran identificades, que podrà ser facilitat a les autoritats, cas que fos necessari."

Així mateix us recordem la necessitat d'acudir amb mascareta i respectar les indicacions de distanciament social.

Ordre del dia:

1.    Informe de Gestió, lectura i aprovació si s'escau

 • Presentació del Pla de Prevenció de Delictes, Codi Ètic i de Conducta i Política Anticorrupció del Col·legi
2.    Presentació i aprovació si s'escau, dels pressupostos per l’any 2021 
3.    Presentació i aprovació si s'escau, del Pla d’Activitats per l’any 2021
4.    Torn obert de paraula
 
 

•   ASSEMBLEA ORDINÀRIA JULIOL 2020

Per la present el/la convoquem a l'Assemblea General Ordinària del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya que tindrà lloc:

Dia:     17 de juliol de 2020.

Hora: 19:00h en primera convocatòria.

          19:30h en segona convocatòria.

Lloc:   seu col·legial :C/ València 494-498, Baixos - 08013 Barcelona.

"A l'objecte de poder preveure totes les mesures de seguretat establertes a la Resolució SLT/1429/2020 de 18 de juny, respecte al COVID-19, preguem ens confirmeu la vostra assistència, mitjançant l'enviament de correu electrònic a l'adreça podocat@podocat.cat amb una antelació mínima de 48 hores.  

Tanmateix s'informa que, als mateixos efectes, es farà un Registre de totes les persones assistents, on constaran identificades, que podrà ser facilitat a les autoritats, cas que fos necessari."

Així mateix us recordem la necessitat d'acudir amb mascareta i respectar les indicacions de distanciament social'.

Ordre del dia:

1.    Informe de Gestió, lectura i aprovació si s'escau

 • Accions realitzades.
 • Informació actual:Querelles i Litigis.

2.    Informe Anual de gestió Econòmica, lectura i aprovació si s'escau

 • Balanç de Situació a 31-12-2019.
 • Compte de Resultats a 31-12-2019.
 • Despeses de Personal i Junta de Govern.
 • Informe Auditories. Comptes Anuals.

3.    Memòria d'Activitats de l'any 2019, lectura i aprovació si s'escau.

4.    Torn obert de paraula

MEMÒRIA ANUAL I ACORDS ASSEMBLEA       INFORME AUDITORIA 2019

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DESEMBRE 2019   

Benvolguts/es companys/es,

Per la present us convoquem a l'Assemblea General Ordinària del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya que tindrà lloc :

            Dia:     20 de desembre de 2019

            Hora:   19,00 h. en primera convocatòria

                        19’30 h. en segona convocatòria.

            Lloc:   seu col·legial (Carrer de València, 494-498, bxos)

            Ordre del dia:

                     1.  Informe de Gestió

                     2.  Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2020

                     3.  Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2020

                     4.  Torn obert de paraula.

 

 Pla d'activitats aprovat        Pressupost 2020 aprovat

     • ASSEMBLEA ORDINÀRIA MARÇ 2019

 

Benvolguts companys,
 
Per la present el/la convoquem a l'Assemblea General Ordinària del Col•legi Oficial de Podòlegs de Catalunya que tindrà lloc:
Dia: 15 de març de 2019.
Hora:
19:00h en primera convocatòria
19:30h en segona convocatòria
 
Lloc: seu col·legial, C/ València 494-498, Baixos - 08013 Barcelona.
         Amb el següent Ordre del dia:
 
1. Informe de Gestió, lectura i aprovació si s'escau
Accions realitzades.
Querelles i Litigis.
Llei de Transparència, Pla de Compliment.
 
2. Informe Anual de gestió Econòmic, lectura i aprovació si s'escau
Balanç de Situació a 31-12-2018.
Compte de Resultats a 31-12-2018.
Despeses de Personal i Junta de Govern.

Informe Auditories. Comptes Anuals.

3. Memòria d'Activitats de l'any 2018, lectura i aprovació si s'escau.

4. Torn obert de paraula.

Memòria anual 2018 i acords Assemblea

        • ASSEMBLEA ORDINÀRIA DESEMBRE 2018  
 
            Dia:     14 de desembre de 2018
            Hora:   19,00 h. en primera convocatòria
                        19’30 h. en segona convocatòria.
            Lloc:   seu col·legial (València, 494-498, bxos)
            Ordre del dia:
                     1.  Informe de Presidència.
                     2.  Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2019
                     3.  Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2019

                     4.  Torn obert de paraula.

                     Pla d'activitats aprovat      Pressupost 2019 aprovat

       • ASSEMBLEA ORDINÀRIA ABRIL 2018 

         Dia: 13 d’abril de 2018
         Hora: 19,30 h. en primera convocatòria
         20’00 h. en segona convocatòria.
        Lloc: seu col·legial (València, 494-498, baixos)
        Ordre del dia:
             1. Informe de Presidència.
             2. Lectura i aprovació de la Liquidació de Pressupostos de l’any 2017.
             3. Memòria d’activitats any 2017.
             4. Torn obert de paraula.

            Memòria anual 2017 i acords Assemblea   

        • ASSEMBLEA ORDINÀRIA DESEMBRE 2017  

            Dia:     15 de desembre de 2017
            Hora:   19,30 h. en primera convocatòria
                        20’00 h. en segona convocatòria.
            Lloc:   seu col·legial (València, 494-498, bxos)
            Ordre del dia:
                     1.  Informe de Presidència.
                     2.  Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2018
                     3.  Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2018

                     4.  Torn obert de paraula.

               Pla d'activitats i pressupost aprovat

       •  ASSEMBLEA ORDINÀRIA MAIG 2017      

 

          Dia: 5 de Maig de 2017
           Hora: 19,30 h. en primera convocatòria
                      20’00 h. en segona convocatòria.
            Lloc: seu col•legial (València, 494-498, bxos)
            Ordre del dia:
                                     1. Informe de Presidència.
                                     2. Lectura i aprovació de la Liquidació de Pressupostos de l’any 2016.
                                     3.  Memoria d’activitats any 2016.

                                     4.  Torn obert de paraula.

             Memòria 2016 i acords assemblea

 
 

   •  ASSEMBLEA ORDINÀRIA DESEMBRE 2016         

Per la present el/la convoquem a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper

            Dia:     16 de desembre de 2016

            Hora:   19,30 h. en primera convocatòria

                        20’00 h. en segona convocatòria.

            Lloc:    seu col·legial (València, 494-498, bxos)

            Ordre del dia:

1.  Informe de Presidència.

2.  Pla de desenvolupament professional continuat

3.  Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2017

4.  Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2017

5.  Torn obert de paraula.

           

            Pla d' activitats i pressupost aprovat

 

           •  ASSEMBLEA ORDINÀRIA MARÇ 2016

           Ordre del dia:

           Dia: 18 de Març de 2016
           Hora: 19,30 h. en primera convocatòria
                      20’00 h. en segona convocatòria.
            Lloc: seu col•legial (València, 494-498, bxos)
            Ordre del dia:
                                     1. Informe de Presidència.
                                     2. Lectura i aprovació de la Liquidació de Pressupostos de l’any 2015.
                                     3.  Memoria d’activitats any 2015.

                                     4. Autorització, si s’escau, de l'inici de gestions encaminades a la venda del local social i, correlativament, la compra d'un altre                                        immoble adaptat a les necessitats actuals.

                                     5. Torn obert de paraula.

                                Memòria 2015 i acords assemblea 

             • ASSEMBLEA ORDINÀRIA DESEMBRE 2015   

            Dia: 16 de desembre de 2015

            Hora:   19’30 h. en primera convocatòria

                         20’00 h. en segona convocatòria.
            Lloc:    seu col·legial (València, 494-498, bxos)
            Ordre del dia:
                       1-Informe de Presidència.
                       2-Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2016.
                       3-Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2016.

                       4-Precs i preguntes.

     

                      Pla d'activitats i pressupost aprovat

 

           ♦   Assemblea Ordinària Març de 2015 

              Dia: 10 de Març de 2015
              Hora: 19’30 h. en primera convocatòria
              20’00 h. en segona convocatòria.

              Lloc: seu col•legial (València, 494-498, bxos)

             Ordre del dia:

             1-Informe de Presidència.
             2-Liquidació i aprovació del tancament pressupostari de l’any 2014.
             3-Presentació i aprovació de la memòria anual de l’any 2014.
             4-Precs i preguntes.

             MEMÒRIA 2014 APROVADA

      ♦  Assemblea Ordinària Desembre de 2014

           Dia: 19 de desembre de 2014

            Hora:   20’00 h. en primera convocatòria

                         20’30 h. en segona convocatòria.
            Lloc:    seu col·legial (València, 494-498, bxos)
            Ordre del dia:
                       1-Informe de Presidència.
                       2-Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2015.
                       3-Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2015.
                       4-Precs i preguntes.
 
   

Assemblea Ordinària Març de 2014

            Dia: 28 de Març de 2014

            Hora:   19’30 h. en primera convocatòria

                         20’00 h. en segona convocatòria.

 

            Lloc:    seu col·legial (València, 494-498, bxos)

 

            Ordre del dia:

 

                       1-Informe de Presidència.

                       2-Liquidació i aprovació del tancament pressupostari de l’any 2013.

                       3-Presentació i aprovació de la memòria anual de l’any 2013.

                       4-Precs i preguntes.

      MEMÒRIA 2013 APROVADA 

         Assemblea Ordinària Desembre de 2013

 

            Dia: 13 de desembre de 2013

            Hora:   20’00 h. en primera convocatòria

                         20’30 h. en segona convocatòria.

 

            Lloc:    seu col·legial (València, 494-498, bxos)

 

            Ordre del dia:

 

                       1-Informe de Presidència.

                       2-Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2014.

                       3-Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2014.

                       4-Precs i preguntes.

 

              ⇒PLA D'ACTIVITATS APROVAT              PRESSUPOST 2014  APROVAT

             Assemblea Ordinària Abril 2013

             Dia 10 de abril de 2013

             Hora: 19’30 h. en primera convocatòria
                        20’00 h. en segona convocatòria.

             Lloc: seu col·legial (València, 494-498, bxos)

             Ordre del dia:

             1-Informe de Presidència.
             2-Liquidació i aprovació del tancament pressupostari de l’any 2012.
             3-Presentació i aprovació de la Memòria anual de l'any 2012.
             4-Precs i preguntes.

 

             Aprovades la liquidació de pressupostos i la memòria 2012.

 

             Memòria 2012 aprovada    Tancament pressupostari i visites Catsalut 2012 aprovats

             Assemblea Ordinària Desembre 2012

          Dia: 14 de desembre de 2012 

            Hora:   20’00 h. en primera convocatòria

                       20’30 h. en segona convocatòria.

 

            Lloc:    seu col·legial (València, 494-498, bxos)

 

            Ordre del dia:

 

                       1-Informe de Presidència.

                       2-Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2013.

                       3-Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2013.

                       4-Precs i preguntes.

             ⇒MEMÒRIA ASSEMBLEA              PRESSUPOST 2013

 

                ♦ Assemblea Ordinària Abril 2012

  

   Dia: 18 d’abril de 2012
   Hora: 20,00 h. en primera convocatòria      20’30 h. en segona convocatòria.
   Lloc: seu col•legial (València, 494-498, bxos)

   Ordre del dia:

    1. Informe de Presidència.
    2. Lectura i aprovació de la Liquidació de Pressupostos de l’any 2011.
    3. Memòria d’activitats any 2011
    4. Precs i preguntes.

 

   Aprovades la liquidació de pressupostos i la memòria 2011:

 

       MEMÒRIA 2011        TANCAMENT PRESSUPOSTARI 2011     VISITES CATSALUT 2011

              

                Assemblea Extraordinària Desembre de 2011

 

 Amb la finalitat d´adaptar els Estatuts del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya, a la Llei Òmnibus d´obligat compliment per a tots els Col·legis professionals,es convoca l´Assemblea Extraordinària el dia 14 de desembrede 2011 a les 19:00 hores en 1ª convocatòria i a les 19:30 en 2ª convocatòria a la seu Col·legial, amb l´aprovació de les modificacions dels articles 70c, 70f, 70g, 71h i 76.9 dels nous Estatuts com a únic ordre del dia.

                 ♦ Assemblea Ordinària Desembre 2011

 

L´Assemblea ordinària de l´any 2011 es realitzarà el dia 14 de desembre de 2011 a les 20:00 hores en 1ª convocatòria i a les 20:30 en 2ª convocatòria a la seu Col·legial,amb el següent ordre del dia:  

              1- Informe de Presidència.

              2- Presentació i aprovació dels pressupostos per l´any 2012.

              3- Presentació i aprovació del Pla d´activitats per l´any 2012.

              4- Precs i preguntes.

 

              ⇒ Memòria Assemblea

        ♦ Assemblea Ordinària Maig 2011

L´Assemblea ordinària de l´any 2011 realitzada el dia 10 de maig de 2011 a les 19:30 hores en 1ª convocatòria i a les 20:00 en 2ª convocatòria a la seu Col·legial,amb el següent ordre del dia:
1- Informe de Presidència.
2- Presentació i aprovació del tancament pressupostari de l´any 2010.
3- Presentació i aprovació de la Memòria Anual de l´any 2010.
4- Precs i preguntes.

            ⇒ Memòria Anual 2010  Tancament pressupostari 2010 aprovat

 

         ♦ Assemblea Ordinària Desembre 2010

L´Assemblea ordinària de l´any 2010 realitzada el dia 10 de desembre de 2010 a les 20:00 hores en 1ª convocatòria i a les 20:30 en 2ª convocatòria a la seu Col·legial,amb el següent ordre del dia:  

              1- Informe de Presidència.

              2- Presentació i aprovació dels pressupostos per l´any 2011.

             3- Presentació i aprovació del Pla d´activitats per l´any 2011.

             4- Precs i preguntes.

              ⇒ Memòria Assemblea

         ♦ Assemblea Extraordinària Novembre de 2010

Amb la finalitat d´adaptar els Estatuts del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya, a la Llei Òmnibus d´obligat compliment per a tots els Col·legis professionals,es convoca l´Assemblea Extraordinària el dia 24 de novembre de 2010 a les 18:00 hores en 1ª convocatòria i a les 18:30 en 2ª convocatòria a la seu Col·legial, amb l´aprovació dels nous Estatuts com a únic ordre del dia.

             Estatuts vigents                 Articles modificats dels Estatuts 

             A l´Assemblea extraordinària van ser aprovats els nous estatuts per unanimitat.