Com Col·legiar-se

Requisits necessaris per a col·legiar-se

 Per sol·licitar l´inscripció al COL·LEGI OFICIAL DE PODÒLEGS DE CATALUNYA, haureu d´omplir i aportar la següent documentació: 

     1- Sol·licitud de Inscripció.                                                           
           ⇒ Descarregar Formulari d´inscripció                                » Descarregar Formulari d'inscripció PDF                
     2- Formulari de sol·licitud de Baixa.                             
          ⇒ Descarregar Formulari de Baixa                                       » Descarregar Formulari de Baixa PDF
     3- Formulari de Modificació de Dades.  
           ⇒ Descarregar Formulari de Modificació de Dades         » Descarregar Formulari de Modificació de Dades PDF
     4- Fotocopia del DNI.
     5- Fotocopia compulsada del Títol Oficial dels Estudis de Podologia, o en el seu cas certificació acadèmica 
         acreditativa de la finalització dels estudis, amb el resguard de pagament dels drets de expedició del títol.
     6- Una fotografia tipus DNI.

     7- Fotocopia on aparegui el nº del compte bancari on voleu fer la domiciliació, del que heu de ser titulars.
     8- Rebut acreditatiu de l'ingrés al Banc de Sabadell del pagament de la quota de inscripció (200
€),  i quota del trimestre (93  €), La Quota col·legial trimestral es cobra individualitzada per mesos sencers (Quota mensual de 31 Euros). Si falta 1 mes per acabar el trimestre heu de ingressar 31  Euros. Si falten 2 mesos per acabar el trimestre 62 Euros)  

No s'accepten pagaments en efectiu, només, transferència o ingrés bancari amb el nom del futur col·legiat com a concepte.

Compte d'ingrés del Banc de Sabadell: ES44 0081-0305- 91 -0001340937 

     9- Per aquells que sol·liciten la inscripció com a membre NO Exercent, hauran d'aportar la Declaració Signada de 
         que no exerceixen la Podologia, rebut acreditatiu del pagament de la quota de inscripció (200 €)  i quota del  
         trimestre (30 € ). La Quota col·legial trimestral es cobra individualitzada per mesos sencers (Quota mensual de 10 Euros). Si falta 1 mes per acabar el trimestre heu de ingressar 10 Euros. Si falten 2 mesos per acabar el trimestre 20 Euros)    ⇒ Descarregar Formulari de no Exercici Professional
 
        Fins que el Col·legi no disposi de tots aquests requisits no iniciarà el tràmit de col·legiació.

        Els documents seran remesos a la Secretaria del Col·legi:
        En format PDF, a la següent direcció: podocat@podocat.cat
        O bé en format paper a la següent direcció:
        COL·LEGI OFICIAL DE PODÒLEGS DE CATALUNYA
        Carrer València, 494-498 - Baixos
        08013 Barcelona
 
  Si desitgeu més informació truqueu al Col·legi al telèfon 93 245 66 87, de 9 a 14 Hores i de 15 a 18 Hores, de dilluns a divendres.
 
 Pel fet d'esta col·legiats i al corrent de pagament, estareu coberts per la pòlissa de Responsabilitat Civil que el Col·legi  té contractada i també teniu dret a fer qualsevol consulta legal professional a l'advocat del Col·legi sense pagar la visita.