Memòria Anual

Memòria Anual

A aquet apartat de la Web podreu consultar les Memòries Anuals del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya segons siguin aprovades. 

 

 

 

Memòria Anual Any 2010
 
  Tancament Pressupostari 2010   
Memòria Anual Any 2011
 
 Tancament Pressupostari 2011   Visites Cat salut 2011  
Memòria Anual Any 2012 
 
 Tancament Pressupostari i Visites Catsalut 2012  
Memòria Anual Any 2013
 
 Tancament Pressupostari 2013  
Memòria Anual Any 2014  Tancament Pressupostari 2014  

Memòria Anual Any 2015
  Tancament Pressupostari 2015  
 
Memòria Anual Any 2016
  Tancament Pressupuestari 2016  
 
Memòria Anual Any 2017
  Tancament Pressupostari 2017  

 Memòria Anual Any 2018                                          
  Tancament  Pressupostari 2018                                                                                                                                                                      
Memòria Anual Any 2019                     Tancament Pressupostari 2019                                           

 

Memòria Anual Any 2020

 

Tancament Pressupostari 2020

 

Memòria Anual Any 2021

Memòria Anual Any 2022

 

Tancament Pressupostari 2021

Tancament Pressupostari 2022