Memòria Anual

Memòria Anual

A aquet apartat de la Web podreu consultar les Memòries Anuals del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya segons siguin aprovades. 

 

 

 

Memòria Anual Any 2010
 
  Tancament pressupuestari 2010   
Memòria Anual Any 2011
 
 Tancament pressupuestari 2011   Visites Cat salut 2011  
Memòria Anual Any 2012 
 
 Tancament pressupuestari i Visites Catsalut 2012  
Memòria Anual Any 2013
 
 Tancament pressupuestari 2013  
Memòria Anual Any 2014  Tancament pressupuestari 2014  

Memòria Anual Any 2015
  Tancament pressupuestari 2015  
 
Memòria Anual Any 2016
  Tancament pressupuestari 2016  
 
Memòria Anual Any 2017
  Tancament pressupuestari 2017  

 Memòria Anual Any 2018                                          
  Tancament  Pressupuestari 2018                                                                                                                                                                      
Memòria Anual Any 2019                     Tancament Pressupuestari 2019                                           
Memòria Anual Any 2020 Tancament pressupostari 2020  
     

 

123movies