Consultes i Reclamacions

Consultes i Reclamacions

Imatge CAPTCHA
Introdueixi el codi mostrat a dalt en el camp següent

En clicar a enviar, DECLARO de manera expressa i inequívoca, la meva voluntat de que el Col·legi tracti les dades indicades a aquest formulari , havent estat informat/da que d’acord amb el que estableix la L.O. 3/2018 de 5 de desembre i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,que les dades facilitades seran utilitzades pel Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya per a gestionar la meva petició i les obligacions que d’ella se’n derivin, i que consten a la  ⇒ POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DEL COL·LEGI DE PODÒLEGS DE CATALUNYA

També manifesto estar informat de que puc exercir els meus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat davant el Col·legi o el Delegat de Protecció de Dades de l’entitat, Núria Gómez  Marichalar, al correu electrònic: dadespersonals@podocat.cat, així com que puc presentar, si s’escau, una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’organisme que en resulti competent en matèria de Protecció de Dades.