Notícies

Blog

ASSEMBLEA ORDINÀRIA MARÇ 2019

feb. 28 2019

Per la present el/la convoquem a l'Assemblea General Ordinària del Col•legi Oficial de Podòlegs de Catalunya que tindrà lloc:
Dia: 15 de març de 2019.
Hora:
 19:00h en primera convocatòria
 19:30h en segona convocatòria

Lloc: seu col·legial, C/ València 494-498, Baixos - 08013 Barcelona.
         Amb el següent Ordre del dia:

1. Informe de Gestió, lectura i aprovació si s'escau
 Accions realitzades.
 Querelles i Litigis.
 Llei de Transparència, Pla de Compliment.

2. Informe Anual de gestió Econòmic, lectura i aprovació si s'escau
 Balanç de Situació a 31-12-2018.
 Compte de Resultats a 31-12-2018.
 Despeses de Personal i Junta de Govern.

 Informe Auditories. Comptes Anuals.

3. Memòria d'Activitats de l'any 2018, lectura i aprovació si s'escau.
4. Torn obert de paraula.

Total: 0 Comment(s)