Notícies

 
     

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

nov 30 2016

Per la present el/la convoquem a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper

            Dia:     16 de desembre de 2016

            Hora:   19,30 h. en primera convocatòria

                        20’00 h. en segona convocatòria.

            Lloc:    seu col·legial (València, 494-498, bxos)

            Ordre del dia:

1.  Informe de Presidència.

2.  Pla de desenvolupament professional continuat

3.  Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2017

4.  Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2017

5.  Torn obert de paraula.

Total: 0 Comment(s)