Notícies

 
     

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

abr 19 2017

Per la present el/la convoquem a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper


Dia: 5 de maig de 2017

Hora: 19,30 h. en primera convocatòria

20’00 h. en segona convocatòria.

Lloc: seu col·legial (València, 494-498, baixos) 


Ordre del dia:

1. Informe de Presidència.

2. Lectura i aprovació de la Liquidació de Pressupostos de l’any 2016.

3. Memoria d’activitats any 2016.

4. Torn obert de paraula.

Esperant la seva assistència, el/la saluda ben cordialment,

Total: 0 Comment(s)